Cas obert (Una polèmica literària sota el franquisme) (VII)

Cas obert (Una polèmica literària sota el franquisme) (VII)

0 comentários 🕔12:30, 24.Ago 2015

Després dels escrits de Masoliver, Faulí i Fuster, poc quedava per dir, només esperar que el jurat, en el seu conjunt, ja que dos membres ho havien fet –Faulí i Fuster–, parlés. I això, pel que sembla, és el que esperava tothom. Però les sospites de Fuster anaven per bon camí, i així el dimecres 22 de setembre, al Diario de Barcelona, Jaume Vidal Alcover, en la seva columna setmanal, «Los días contados» (p. 4), tornava, una mica de biaix sobre el tema. Dividia, com quasi sempre, la seva columna en tres apartats. El primer estava dedicat a respondre a la «crítica» que a la seva novel·la, i a les seves declaracions, havia fet Francisco Rodón, a El Noticiero Universal l’anterior dimarts, i que hem reproduït. Vidal Alcover diu que amb motiu del descobriment del plagi s’ha desencadenat una bona quantitat de literatura «irritada y insultante, parte de la cual se ha dirigido contra mí» (?). «Baltasar Porcel aprovecha para decir que él no hubiese votado ni la novela premiada ni la finalista –la mía–, ya que ambas le parecen mediocres», i Francisco Rodón nega «el pan y la sal a mi pobre “Sophie”». Però, sobretot, es queixa del preàmbul de Rodon, quan escriu que no es pot «intentar desprestigiar a una editorial afirmando categoricamente que de tarde en tarde ofrece libros interesantes cuando el interesado sabe que está mintiendo», que es referia a les declaracions de Vidal Alcover fetes a Tele/eXpres. L’escriptor mallorquí diu que ell no menteix, que concedeix al senyor Rodón que «tal vez ando equivocado en mi apreciación de lo que es interesante y de lo que no lo es […]. Pero esto autoriza al señor Rodón para que me tache de embustero». Després diu que aquesta editorial té molts defensors a la premsa, i que ell, tal vegada, s’ha equivocat en no acceptar la proposta d’aquesta editorial per editar la seva novel·la. (64) Sobretot perquè si estigués publicada en l’esmentada editorial, potser la ressenya del senyor Rodón no seria tan negativa, sinó al contrari. El segon comentari també es refereix al cas Nifades, però carrega contra un comentarista del qual no diu el nom, i, aquí, com hauria dit La Trinca, s’ha acabat el bròquil.

Sembla que el món literari català estava ja una mica cansat de tot l’assumpte, i que alguns dels seus agents, com Joan Fuster, sospitaven, o començaven a sospitar, que els trets anaven per una altra o unes altres bandes, cosa que era del més elemental sentit comú, del famós seny.

Així, fins al 2 d’octubre, a la «Tribuna de La Vanguardia», en un article signat per Albert Manent «Ficha de eruditos. El plagio, serpiente de verano» (p. 13), ningú, a Barcelona no tornà a parlar del tema, potser tot esperant el que digués el jurat que havia premiat Josep M. Sonntag.

L’article de Manent no era un article sobre el tema que ens ocupa, tot i que, és clar, s’hi referia. El possible plagi perpetrat per Josep Maria Sonntag, el nom del qual i el títol de la seva novel·la mai no són esmentats per l’articulista, és, simplement, el pretext per al seu escrit.

Manent comença dient que «en el arco iris, algo oscurecido, de la cultura catalana de hoy se podía escoger» erudits d’altura internacional, poetes nobelables, algun maudit, i «una buena nómina de autores de autores con títulos suficientes para que no pudiera ponerse en duda la raigambre y la eficacia de su vocación». Però faltava, ai las, el plagiari. I aquest estiu ha aparegut. Per a molts ha estat una sorpresa, «quizás opinaban que este fenómeno sólo se daba en otras latitudes, pero no en Cataluña». Ara, «en el remanso obligado de nuestra literatura de posguerra no había lugar para polémicas […]. Pero, ahora, cuando las aguas están menos estancadas (si bien la normalidad cultural no es todavía un hecho), el plagiario tiene un hueco en el escaparate de nuestras letras». Tot i que després de veure el foc creuat de les darreres setmanes l’estan mitificant com si fos «el Plagiario de la Cataluña del siglo XX».

Manent narra la següent anècdota. Durant la Guerra Civil s’havia d’atorgar un premi patrocinat per la Generalitat. El jurat, «nada menos que Jordi Rubió, Carles Riba, i Pous i Pagès», entre d’altres, i Armand Obiols, que actuava de secretari. El membres del jurat estaven disposats a premiar un «ensayista que había firmado violentos manifiestos en los años veinte». Però, «la varia erudición de Obiols denunció lo que había pasado inadvertido a los próceres del tribunal literario: páginas y páginas del inminente premiado eran transcripciones literales de Malraux y otros autores». Finalment, l’escàndol no va transcendir, el premi fou declarat desert «y el plagiario desapareció prácticamente del mundo de las letras, puesto que en la posguerra no hay noticias de que haya incidido en el campo de la literatura».

Sonntag nega el plagi i es defensa com d’un «pecado escondido». Potser perquè ignora, diu Manent, que en «Cataluña tenemos al apologeta del plagio»: Josep Pla. Parla de Pla, de les seves idees, del seu Quadern gris, i que a vegades ha estat denunciat per lectors que molts dels seus articles són repetits o bé copiats dels seus llibres. El perillós és, tal vegada, iniciar una carrera literària amb un plagi –cosa que, evidentment, no va fer Pla–, ara bé, el succés «no tiene más alcance que éste: el plagio de un escritor que estaba en el primer curso de su carrera y parecía haber adelantado mucho más». I no succeeix res més. Ni el país s’enfonsa ni «se resquebraja una literatura que avanza lentamente». Dintre de poc, tot això serà, simplement, «combustible per a falles» o «ficha de eruditos». I, quan es parla dels plagis efectuats pels clàssics, són, normalment reelaboracions, i en el clàssics, «de ayer o de hoy», unes gotes de «“sangre plagiaria” no afecta a su prestigio», i si són acusats de plagi no passa normalment res, «pero si se tiene la desgracia de que esto ocurra estando en primero o segundo curso de carrera…».

I, com deia Manent, el «cas Sonntag» s’anava convertint en combustible per a falles. Aquells que intenten portar el seu abast més enllà del simple plagi fet per un escriptor novell, no aconseguiren els seus objectius. Sonntag es mantingué, per sort, callat, tot i que pel que sembla, per una noticia apareguda a El Correo Catalán, el 14 d’octubre, a la secció «En 4 líneas», preparava una obra teatral: «JOSEP MARIA SONNTAG, AUTOR TEATRAL»: «Tarragona.– Tras el “affaire” del premi Sant Jordi, Josep M. Sonntag ha terminado de escribir su primera obra teatral, y para cuyo estreno está a la espera de los correspondientes permisos de Información y Turismo. La obra, titulada “Abemelec, o ni carn ni peix sinó tot el contrari”, se estrenará, posiblemente, en el único café-teatro existente en Tarragona. Dice Sonntag que no és que se haya pasado al teatro, sino que, simplemente, ha escrito una obra dramática que, en cierto modo, es un complemento de su trilogía. Una obra dramática –dice– dedicada a su tierra. Preguntado acerca de si volvería presentarse al Sant Jordi, ha manifestado que no le ha sido posíbel porque, entre otras razones, «no he tenido tiempo para plagiar ninguna obra».

Sonntag, com observarà el lector, aprofita totes les oportunitats que té per mantenir-se callat. I l’endemà sortí el número 145 de la revista Serra d’Or, corresponent al mes octubre. En aquest mensual només hi havia dues referències a Nifades, una de Joan Fuster, a l’article que publicava aquell mes: «Historietes literàries» (65) (p. 48), que mencionava, de passada, el cas Sonntag: «El petit escàndol que últimament s’ha promogut entorn de Nifades de Sonntag, en definitiva, havia de repercutir sobre el jurat que va concedir el Premi Sant Jordi a aquesta novel·la. L’anècdota és de mal pair, sens dubte. Com que la polèmica podia quedar plantejada entre unes poques persones, les quals […] tenen pendents molts “greuge” recíprocs, i tots ells marginals a l’estricte problema en debat, la cosa derivaria per camins una mica absurds. Un simple intercanvi de dicteris, a la llarga. Però… Bé; no tinc el propòsit, ara i ací, d’embolicar-m’hi. L’incident m’indueix a la temptació de dur el comentari a un terreny més afable, i també més fred, on les qüestions de fons tal vegada arribin a prendre la configuració justa. Perquè, d’alguna manera, les reticències proferides ens situen davant l’esquema genèric dels certàmens literaris, els nostres i els aliens, i els d’avui i els d’ahir. Eludiré el cas concret del Sant Jordi 70. Potser tots el membres del jurat eren “recusables”. Per què no?, etc». I l’article va per uns altres camins, divertits, fins al final, on torna al principi i escriu: «Defenso la trista, inevitable, fatal eventualitat, que un jurat del Sant Jordi es vegi premiant Loto Dorado, en lloc de Nifades. Són coses que passen i que passaran. El jurat d’ara, “i els que vindran…” Els altres arguments, les altres aprensions, els antagonismes de “clan” o de “capelleta”, són secundaris… ¿I quins “clans”, Mare de Déu!, i quines “capelletes”? El país no dóna per a tant…».

Si els articles de Masoliver i de Faulí, la «comparació» que s’havia fet a Tele/eXpres havien aclarit que, evidentment, es tractava d’un plagi, els articles de Fuster i de Manent posaven les coses sobre els seus peus i col·locaven el problema al seu punt de partida. Punt de partida del qual cap dels contendents, del clans o de les capelletes no havia tingut mai in mente, perquè, des d’un primer moment, no només es tractà de denunciar un plagi o presumpte plagi, sinó d’aixecar unes línies defensives des de les quals llançar un atac tan ben equipats com fos possible. El problema era que l’equipatge era molt feble, i al final, com albirà Joan Fuster, tot es reduïa, infeliçment, a un problema de greuges

L’altra referènciaXGG_sonntag a Nifades en aquest número de Serra d’Or apareix al treball de Joan Triadú «Panorama de la novel·la catalana. Predomini de la tensió» (pp. 55-57). Després de consideracions prèvies, de parlar de C. A. Jordana i de Manuel de Pedrolo, ve l’apartat: «Un altre pas: Moix i Sonntag». El conegut crític d’aquells anys, i que en certa manera oficiava de «crític oficial» de la literatura catalana, escrivia, entre altres coses, en aquest apartat: «El predomini de la tensió en el panorama de l’actual novel·la catalana no s’atura amb Pedrolo, naturalment, sinó que amb d’altres i aguditzats caràcters es prolonga i s’endureix en obres interessants de novel·listes més joves, el punt de partida dels quals […] assenyala una ruptura […]. Obres insòlites, però sobretot molt remarcables, com les publicades aquests darrers mesos per Terenci Moix i pel novel·lista, fins ara inèdit, Josep M. Sonntag, revelen una capacitat de creació que la novel·la psicològica i la novel·la de testimoniatge històric, social o polític havien deixat força de banda» (p. 56). A continuació enumera alguns dels elements que caracteritzen aquestes novel·les, com ara «”trasllat” cap a la imaginació creadora, de transposició d’elements del quotidià i del conegut, cap a la fantasia, l’al·legoria i el somni, juntament amb les tendències al·lucinatòries, eròtiques i sàdiques que fan una estampa cruel de l’aventura gairebé adolescent del nostre temps» (p. 56). Parla de Món mascle, de Terenci Moix, que se «serveix de tots aquests elements per muntar una novel·la que constitueix un viatge a la imaginació», etc. I una vegada acabat el comentari sobre el llibre de Terenci Moix, pot llegir el lector: «Alguns d’aquests elements són a la base de la novel·la Nifades de Josep Maria Sonntag, premi Sant Jordi 1970, part d’una trilogia, l’acció de la qual se situa, en un principi, en un país “imaginari”, Sicònia, i sota els dominis d’una dona, Nifades, o entorn d’ella, un personatge del qual abans hom hauria dit impunement que “encarnava el mal” i del qual direm ara que és el mite de la dona que entre perversitats i condicionaments del seu sexe, en una societat feta pels homes, es defensa i ataca amb tota la perversitat possible. Josep M. Sonntag no escriu com un escriptor novell si ens referim a l’estil i al domini de recursos, sinó com un novel·lista consumat. I si no hi ha veracitat, sinó mite, i símbols, i el pastitx d’uns temes, en la seva insòlita novel·la, hi ha, en canvi, veritat. Una veritat obsessiva, en què l’amor i l’erotisme predominen fins a l’excés i alhora una al·lucinant i salvatge disconformitat. Entremig es juga la partida entre el lloc comú de moda i la creació personal, una partida que pot ésser aferrissada, i de la qual depèn l’abast de l’acció de tot autor nou en qualsevol circumstància. Moltes pàgines de Nifades proven que la partida s’ha decantat a favor de la creació personal, i sobretot fan pensar que hi ha una capacitat profunda d’assumir-ne l’exigència. D’altres pàgines pertanyen al pastitx i proven que l’autor podia haver estat més exigent amb el mateix, i tots hauríem guanyat. Sobretot la novel·la».

El que més pot xocar el lector és que, a un mes i una setmana de l’esclat de l’afer, Joan Triadú no digui una paraula, i parli de Nifades con si no hagués succeït res. Una explicació, senzilla, és que havia escrit el seu «Panorama…» a l’estiu, l’havia enviat a la redacció de Serra d’Or i es va publicar amb retard. També, i és el més normal quan es tracta de revistes mensuals, que enviés amb antelació l’escrit, perquè la revista es pogués confeccionar sense problemes. Per això és estrany que l’article de Maria Aurèlia Capmany aparegut el mes anterior, ho fos, com a màxim, a set dies –o menys– «vista», amb un cap de setmana pel mig, la qual cosa fa sospitar que l’article de l’escriptora estigués escrit abans d’esclatar l’escàndol. Però d’això ja en parlarem més endavant. En tot cas, Joan Triadú, per alguna raó que desconeixem, va quedar una mica en ridícul, no perquè li agradés la novel·la, sinó perquè en un moment en què l’escàndol ja s’havia difuminat i només s’esperava que reaccionés el jurat que havia premiat la novel·la, ell no diu paraula de tot el que havia succeït en la premsa barcelonina –sobretot– pel setembre.

III Acte. Desenllaç al gust del públic

Com acabem de dir, només s’esperava la reacció del jurat, i aquesta va produir-se. El dia 16 d’octubre a La Vanguardia i a Tele/eXpres, Diario de Barcelona, etc., apareix l’escrit del jurat tot definint-se sobre el presumpte cas de plagi. (66) Per a Tele/eXpres, «El jurado del “Sant Jordi” se define» (p. 18); per a La Vanguardia, «El jurado del “Premi Sant Jordi 1970” admite que fue engañado» (p. 27), etc. Heus aquí la nota tramesa pel jurat del Premi Sant Jordi 1970 als mitjans de comunicació:

«Los abajo firmantes, miembros del jurado que otorgó el “Premi de novel·la Sant Jordi”, correspondiente al año 1970, con la plena anuencia de los fundadores y mantenedores del mencionado Premio, nos creemos en el deber de manifestar públicamente nuestra opinión en el conflicto surgido a propósito de las denuncias de plagio contra la novela premiada, aparecidas en la Prensa local.
Habiendo obtenido un ejemplar de la obra que a juicio de los acusadores sirvió de modelo al firmante de la novela ganadora, el Jurado ha procedido a un minucioso examen comparativo de los dos textos. El resultado de la confrontación nos inclina a declarar que la obra premiada no cumple, en determinados aspectos, la condición de originalidad exigida en la convocatoria del concurso.
En razón de sus facultades específicas y falto de una reglamentación legal sobre los premios literarios, el Jurado no se considera en modo alguno competente para calificar la transgresión cometida y aún menos para definir el grado de culpabilidad que pueda entrañar, como tampoco para sugerir procedimientos encaminados a la resolución de los problemas que de cualquier orden puedan resultar de este asunto.
Con todo, considerando que las similitudes y coincidencias advertidas no pueden verosímilmente atribuidas al azar ni a la acción subsconsciente de una memoria automática, los infrascritos nos vemos obligados a admitir que fuímos objeto de un engaño por parte del firmante de la novela en cuestión, lo cual –huelga decirlo– lamentamos sinceramente, en especial por lo que contiene de engaño al público lector; como así mismo –y esta vez en nuestra simple condición de escritores catalanes–, deploramos el tono de varios escritos publicados en esta ocasión, y nos dolemos, no ya de los ataques a nuestras personas –acometidas que a raíz de producirse decidimos ignorar piadosamente–, sino de la exaltada temeridad con que alguno de los polemistas de una y otra parte, teniendo en cuenta sólo discutibles intereses particulares, osó arremeter, de hecho, contra las todavía frágiles y laboriosamente ganadas bases de nuestra cultura
Barcelona, octubre de 1971.
Josep Maria Castellet, Josep Faulí, Joan Fuster, Domènec Guansé, Joan Oliver”.

La Vanguardia afegia una «N. de la R”.:

«Aunque la nota que remite el jurado del “Premi Sant Jordi” no menciona nombre del autor ni título del libro, se refiere a la obra Nifades, firmada por Sonntag. Como se recordará, las denuncias de plagio contra la novela premiada en el “Sant Jordi”, se referían a que había demasiadas coincidencias con una clásica china, que al parecer fue integramente traducida al alemán.
De esta traducción alemana se hizo después una traducción francesa, con el nombre de “King Ping Mei”, y también una editorial mejicana tradujo parte del libro, y lo editó con el título de “Loto Dorado”».

Una vegada publicada la declaració del jurat, només es produïren dues reaccions. La de Joan de Sagarra, a Tele/eXpres, el 18 d’octubre, a la seva columna, titulada «Pobrecitos jurados» (p. 26). Segons Joan de Sagarra, la declaració només aclareix que Nifades no compleix els requisits d’originalitat demanats a la convocatòria, però no es considera competent per a «calificar la transgresión cometida», ni diu res de desposseir-lo del premi ni dels diners, per la qual cosa en una ocasió futura pot ocórrer el mateix. Ja que els jurats estan tan desprotegits, tan desemparats…, Sagarra llança una idea per a evitar nous escàndols: «Sugiero que la composición del jurado del “Sant Jordi” sea alterada en el siguiente sentido. Formarán parte del jurado tres chinos, ocho japoneses, siete iraníes, un coreano, nueve zulús, ocho turcos, catorce hotetontes, tres pigmeos, ventisiete bosquimanos, un sudanés, Vidal de Sikkim, seis vietnamitas, ochenta yemenitas, cinco nepaleses, un judío, once ceilandeses, un mejicano y un catalán. A ver si así se reducen las posibilidades de que nuestra cultura sea engañada de nuevo y se vea obligada a hacer el ridículo, pobreta, por falta de competencia».

I la segona, i darrera, reacció, fou la de… Josep Maria Sonntag, que envià el seu escrit a tota la premsa barcelonina, i fou publicat el 20 d’octubre. Reproduïm, amb la nota redaccional que l’acompanyava, del Diario de Barcelona d’aquell dia (p. 17), ja que els altres diaris no postil·len.

«SONNTAG CONTESTA A LOS JURADOS DEL “SANT JORDI”
SIENTO PROFUNDAMENTE QUE CINCO HOMBRES DE UN JURADO SE SIENTAN ENGAÑADOS. YO NO LOS HE ENGAÑADO.
Josep M. Sonntag, el autor de la muy controvertida Nifades, contesta ampliamente al jurado del premio “Sant Jordi” tras su pública toma de posición ante los hechos y unas declaraciones que animaron la escena literaria catalana cuando el otoño no había ni empezado. En carta adjunta a la que a continuación se publica, aclara que en su espíritu no hay ánimo de atacar ni de continuar una polémica que no le importa. Este es, precisamente, el ánimo del «DIARIO» que ya desde el principio de esta polémica –polémica inacabada, por lo que parece–, cree conveniente informar sobre ello únicamente cuando se produzcan hechos inéditos u opiniones esclarecedoras.

YO MANIFIESTO
Los señores que formaron el Jurado del Premio Sant Jordi se han definido. Nunca supuse que un jurado de un premio literario pudiera definirse, siempre creí de acuerdo con las bases de todos los certámenes que «las decisiones de los jurados eran inapelables», por ello me extraña en este caso que un jurado consciente acepte una apelación. Y por esto creo que tengo el derecho de dirigirme a estos señores manifestando mi opinión sobre lo que declaran. Ahora ya no se me acusa de plagio. Dicen que mi novela no reúne las condiciones de originalidad exigida en las bases.
Deseo manifestar las sinónimos que el diccionario ideoconstructivo de Martín Alonso, en su 6ª edición, concretan la palabra original. Dice. “ORIGINAL – Raro, singular, extraño, extraordinario, extravagante, personal curioso, nuevo, único, propio, peculiar, inédito, especial”. Si analizamos el significado de estas palabras: ¿”Nifades” no es original?
Debo admitir que los señores del jurado no tienen ninguna obligación de conocer la literatura china, pero no estaría de más que recordaran a Juan Valera, que nos dice: “La verdadera y buena originalidad ni se pierde ni se gana por copiar pensamientos, ideas o imágenes o por tomar asunto de otros autores. La verdadera originalidad está en la persona, cuando tiene que ser fecunda y valer bastante para trasladarse al papel que escribe, y quedar en lo escrito, como encantada, dándole cita inmortal y carácter propio. Basta con pensar, sentir y expresar lo que se piensa y lo que se siente, del modo más sencillo. Entonces sale retratada el alma del que escribe; y como el alma es original, original es lo escrito”. (67)
Manifiesto que hasta ahora son muchos los que han visto mis palabras y mis pensamientos en “Nifades”, e incluso ha habido quien ha logrado hallar en el contexto sus propios gestos físicos. Siento profundamente que cinco hombres de un jurado se sientan engañados. Yo no los he engañado. Lamento también que hayan tenido que emplear una terminología digna de un tribinal de esos que nos producen tanto «respeto» al definirse. Dicen: “Considerando que las similitudes…”, y más abajo: “los infraescritos” ¡Qué bonito!
Manifiesto mi ignorancia sobre lo que estos señores entienden por literatura y por poesía. Yo me he limitado a escribir siempre en el terreno de la simpatía que existe entre el arte y la naturaleza del hombre. Me parece una pena que nuestro provincialismo (sic) snobista nos mantenga fuera del terreno de la magia literaria, de nuestra verdadera maravilla; la de los hombres que buscan la generosidad y la entrega sin condiciones ni sofismas. Tal vez, tampoco he alcanzado –por desgracia me queda mucho camino–, este estado, pero hay ciertas cosas que no precisan demasiada inteligencia para ser sabidas y comprendidas. Me refiero a que en nuestra obra, en nuestra existencia hay unas revelaciones de las cuales sólo somos capaces de aprehender los detalles con los que pretendemos hacer vibrar la sensibilidad humana.
Señores Jurados, ¿no os habéis parado a pensar que yo podría estar diciendo la verdad? ¿Habéis pensado que “Nifades” y lo que yo he escrito es verdaderamente tal como lo he sentido y expresado? Ya he dicho que hay suficientes personas dispuestas a dar fe de ello… es posible que mi imaginación y mi fantasía me hayan traicionado… o jugado una mala pasada, y siendo así, no me avergüenzo, y sé que tampoco voy conta las bases del «gran premio» de una cultura que se afana por sobrevivir sin contar con el hombre o teniéndolo en cuenta tan sólo como un pobre elemento de consumo, consumo para ese público que Vds. aseveran que yo he engañado. Por favor, señores, esto me parece poco digno…
Más abajo de su declaración hablan Vds. de ataques que han ignorado piadosamente. ¿Para quién era la piedad, para los autores de los exabruptos que se publicaron, o de rebote esa piedad de la que hacen gala también alcanzaba al público lector?
He escrito una trilogía, buena o mala según opiniones, lo he hecho con la sola intención de retratar al Hombre y a las cosas relacionadas con él, con todos sus deseos, sus miedos, sus sentimientos, su imaginación, su actitud y su bondad y maldad.
Todo esto he tratado de hacer, repito, porque creo que el mundo entero se resume en el Hombre. Me entran ganas de citar a Breton: “El hombre propone y dispone y solo de él depende el poseerse completamente entero, es decir, que comprenda y mantenga su estado de anarquía en el montón de deseos que tiene, y que estos deseos sean mantenidos de día en día y cada vez de una manera más temible”.
Yo también creo en la poesía y no acepto las palabras construidas y masculladas vanamente… He querido, quiero y querré por encima de todos los jurados, de todas las instituciones y opiniones interesadas, buscar una compensación a las miserias que nos hacen soportar, que os hacen soportar, y que habéis aceptado para poder obtener eso que habéis construído sobre el arenal de un desierto: “… las todavía frágiles y tan laboriosamente ganadas bases de nuestra cultura”.
JOSEP M. SONNTAG».

Havia de ser aquest manifest de Josep M. Sonntag el ja desitjat punt i final de l’escàndol? En certa manera, sí; és a dir, no es produïren més intervencions, almenys a la premsa barcelonina (68). En una altra manera, no, perquè el cas Sonntag serà el comodí per treure tothom quan un premi sigui qüestionat. I aquest manifest també fou el punt i final, com veurem en les conclusions, per uns altres motius.

NOTES
(64) Aquell mes de setembre, i part de l’octubre, la vida literària catalana, a causa del cas Sonntag, semblava que disparava tota mena de rumors, dits i contradits, fets i contrafets. Així, a l’esmentada secció «Tot secret», del Diario de Barcelona del 25 de setembre (p. 19), amb el títol de «Negativa», es publicava aquesta informació: «Es historia ya, pero más actual de lo que sería lógico.// Ocurrió en diciembre del año pasado, después de la concesión de los premios de Sant Lucia.// Suena el teléfono en Edicions 62 y preguntan por Francesc Vallverdú. Vidal Alcover pregunta si a la editorial le interesa la novela finalista en el “Sant Jordi”. Vallverdú, sorprendido por la pregunta y porque no es formulada al director literario que, además, en condición de miembro del jurado había leido el original, pasa la interrogación a Castellet.// –No– dice éste.// Y Valverdú transmite la noticia.// –No.// De donde se deduce que no hubo oferta editorial, sino interrogación –si no se quiere llamar ofrecimiento– por parte del autor.// La historia es actual, después de recientes manifestaciones del interesado». El dia 29, a la mateixa secció (p. 18), amb el títol «Precisiones», l’anònim redactor rectifica: «La encendida carta al director de Vidal Alcover que publicamos en nuestras páginas, ha provocado en “Edicions 62” una clarificación, de forma que nuestro colaborador tenía derecho y razón en sus aclaraciones que quizá conviene completar así:// –Es cierto que Vallverdú, en un momento de la conversación, le sugirió cortésmente que podría estudiarse la publicación de su novela.// –También lo es que jamás hizo la propuesta –propuesta que nunca fue formal– Castellet, el director literario.// –El original que estaba en la editorial lo estaba en función de que Castellet es miembro del Jurado. Lo mismo vale para los que estaban en poder de Faulí./ –También es cierto que las palabras corteses de Vallverdú, que no comprometían a nada y que, en realidad, eran muy poca cosa, fueron rápidamente deshechadas por Vidal Alcover, quien dijo que la obra seria publicada por Nova Terra, como así fue.// Resumen: aunque nuestro colaborador tenga razón en sus precisiones, parece exagerado afirmar que “Edicions 62” tenía interés en su obra…» Heus aquí, d’altra banda, la carta de Jaume Vidal, publicada el mateix dia al Diario de Barcelona (p. 22): «Vidal Alcover da su versión». «Sr. Director: // Aunque colaborador habitual de este periódico, me veo obligado a contestar, como si fuera una persona más ajena al mismo, a unas acusaciones, aparecidas en la sección “Tot secret” de la edición de hoy, que ponen en entredicho la veracidad de lo que digo y escribo. Se dice en un apartado de dicha sección que yo, pocos días después de haberse fallado el Sant Jordi 1970, ofrecí mi novela a Edicions 62, a través de Francesc Vallverdú, para que me la publicaran: que consultó Vallverdú con Castellet y que la respuesta fue negativa. En mi sección “Los días contados”, había escrito yo, el pasado miércoles: “Confieso mi error de no haber aceptado la proposición –insinuada, en verdad; no expresada formalmente– de Edicions 62 para la publicación de mi novela”. La conversación sostenida por mí con Valverdú fue –debidamente traducida al castellano– como sigue: yo: “Me gustaría recuperar los ejemplares de mi novela”. Vallverdú: “Es que tal vez podamos publicártela” parece que la censura no autorizará la publicación de la premiada. Yo: “Te lo agradezco, pero la tengo ya comprometida con Nova Terra”. Vallverdú: “En este caso, nada”. Y nos despedimos muy cordialmente, y conseguí recuperar los ejemplares del libro, tras algunas idas e venidas que me ocuparon varios días. Uno de ellos estaba en Edicions 62 y los otros dos creo que los tenía en su poder J. Faulí quien los llevó a la citada editorial y de ahí pude recogerlos.// Invito abiertamente a Francesc Vallverdú a corroborar mis asertos. Yo no ofrecí nunca “Sophie o Els mals de la discreció” a Edicions 62 para que me la publicaran, porque no podía hacerlo. La tenía, en efecto, apalabrada con Nova Terra.// No entiendo este interés del anónimo redactor de la sección “Tot secret” por hacerme pasar por un mentiroso. Pero espero que el posible, inocente y desinteresado lector quede convencido por estas líneas de que no tengo la menor intención de engañarle, escribiendo falsedades, ni pretendo hacerme un nombrecito en nuestro mundo literario sobre la base de un tinglado tan precario como el que supone que estoy montando el desconocido autor o informador de la sección “Tot secret”.// JAUME VIDAL I ALCOVER».
(65) Recollit en Joan Fuster, Literatura i Llegenda, O. C. 5, Barcelona, Edicions 62, 1977, pp. 401-404.
(66) El tema del plagi era, pel que sembla i pel que diuen alguns del que van intervenir tangencialment en la polèmica, motiu de comentari i, en certa manera, de cansament, a les redaccions del periòdics. Per exemple, a la sempiterna –en aquestes pàgines– secció «Tot secret», del Diario de Barcelona, del 18 de setembre (p. 19), havia sortit aquesta notícia, amb el títol «Psicosis de plagio»: «–¡¡Plagio!! ¡¡Plagio!! –gritaban ayer en una oficina electoral [aquell mes de setembre del 1971 van tenir lloc les eleccions a Corts pel Terç Familiar (els altres dos terços eren conformats, recordem-ho, pel Municipal i el Sindical: això sí que era literatura fantàstica i plagi… del feixisme italià!)].// –Pero, ¿de quién? –replicaba un presunto interventor.// –De Tarragona [un empresari del ram del moble que s’hi presentava i va resultat elegit; l’altre diputat elegit fou l’incombustible Juan Antonio Samarach].// –¿De Tarragona, imposible?// –Si lo sabré yo, que hace algún tiempo tuve una revista en mis manos y…/ –Bueno: pero, ¿qué tiene que ver…?// –¿Que no tiene que ver? Claro que sí. La revista se titulaba “La vox des homme sans voix”, que editaba el abate Pierre, de París. Y Tarragona, dice a sus electores: “La voz de los que no tienen voz”.// –Eso es tomar el ráb a catedral.// –¡Exagerado!».
(67) Juan Valera – Obr. Comp. Tomo XXIV, Crítica Literaria, La originalidad y el Plagio, col CV, impresa por imprenta Alemana de Madrid en Febrero de 1910. (Nota de J. M. Sonntag.)
(68) Sobre la repercussió de l’afer en la premsa mallorquina, vegeu l’apèndix I.

Sobre o autor / a autora

Xesús González Gómez

Xesús González Gómez

(Galiza-Catalunha)

Sem comentários

Ainda não há comentários

Ninguém deixou um comentário para este post ainda!

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE ESTE POST

Escrever um comentário 

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios são marcados *